Units

Home

Phòng Phân tích Trung tâm

Introduction

PHÒNG PHÂN TÍCH TRUNG TÂM
(Phòng Kiểm định chất lượng phân bón)
Central Analytical Laboratory
ĐT: 04.38385636; 
DĐ: 0936552788 / 01648399365; E-mail: doduyphai@gmail.com

 TỔ CHỨC CÁN BỘ:
01 Tiến sỹ
04 Thạc sỹ
01 Cử nhân

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:
Chức năng:
- Nghiên cứu lựa chọn phương pháp phân tích đất, phân bón, nước, cây trồng thích hợp trong nghiên cứu Nông nghiệp
Nhiệm vụ:
- Tiêu chuẩn hoá các phương pháp phân tích
- Kiểm định chất lượng phân bón
- Kiểm định chất lượng đất, nước và cây trồng
- Tư vấn đào tạo các kỹ năng thực hành phân tích
- Tiếp cận các tiến bộ phân tích và đảm nhiệm phân tích chất lượng cao
Dịch vụ phân tích mẫu đất, nước, phân bón, cây trồng và các loại mẫu khác

link click
why do husband cheat wife cheated my fiance cheated on me
website click here married men cheat with men
website link wife cheated on me
signs of unfaithful husband want my wife to cheat letter to husband who cheated
click here read go
treatments of aids how is hiv/aids transmitted symptoms of hiv aids in men
why do wife cheat on husband why do wife cheat unfaithful spouse
all wives cheat reasons wives cheat on their husbands dating a married man
discount coupons for prescription drugs pensierounico.net walgreen pharmacy coupon
how to coupon at rite aid link walgreens prescription coupons
stride rite printable coupons scottmarlowe.com free prescription discount card
cvs deals this week galcho.com discount prescription cards
zithromax 250mg ironsharpdev.com sildenafil citrate 50mg
fluconazole 50mg bistromc.org zithromax 250mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and white blood cell count lisinopriland.net lisinopril and white blood cell count
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
cialis coupon cialis coupon lilly cialis coupons 2015
viagra viagra viagra
detrol la click detrola record player
sitagliptin phosphate msds go sitagliptin phosphate msds
vaniqa link vaniqa antes y despues
sildenafil teva 100 mg celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg

History

• Phòng phân tích Trung tâm được thành lập theo QĐ số 122/1998-QĐBNN- TCCB.
• Phòng Kiểm định chất lượng phân bón: được thành lập theo QĐ số 13/2000-QĐ/BNN-KHCN, ngày 18/12/2000

Achievement

 THÀNH TỰU:
Đã biên soạn mới và soát xét được:
- 15 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong phân tích đất: 
10 TCN 367- đến 381-99.
- 9 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong cây trồng: 
10 TCN 449- đến 457-2001.
- 36 tiêu chuẩn ngành về các phép thử trong phân bón:
10 TCN 301- đến 308-97
10 TCN 360- đến 366-99
10 TCN 304- đến 366-2004
10 TCN 301- đến 303-; 305-; 657- đến 660-2005
10 TCN 361-; 363-; 810- đến 813-2006
 

Description: http://i291.photobucket.com/albums/ll315/minhsfi/pttt2.jpg


Ngày 8/7/2016, Phòng Phân tích Trung tâm, Viện TNNH đã vinh dự đón nhận Quyết định Chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn