Units

Home

Bộ môn Sử dụng đất

Introduction

BỘ MÔN SỬ DỤNG ĐẤT
Division of Land Use research
Tel: 04.38385635/38385632; Fax: 04.38389924

 TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
Trưởng bộ môn: 01 
Phó bộ môn: 02
Viên chức: 13
Trình độ: Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 07; Kỹ sư: 04
Chức năng: 
• Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất.
Nhiệm vụ:
• Nghiên cứu và dự báo diễn biến các đặc tính lý, hoá cơ bản và độ phì nhiêu đất để đề xuất chiến lược sử dụng đất hợp lý, bền vững.
• Nghiên cứu giải pháp phục hồi, ổn định và nâng cao độ phì nhiêu đất, để hướng tới sử dụng, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên đất và nước.
• Nghiên cứu chuyển giao quy trình công nghệ quản lý, sử dụng đất cho sản xuất nông lâm nghiệp bền vững.
• Tư vấn, đào tạo cán bộ chuyên môn về lĩnh vực độ phì nhiêu và sử dụng đất.
• Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí được giao theo quy định của Pháp luật.
 HỢP TÁC QUỐC TẾ:
Description: http://i291.photobucket.com/albums/ll315/minhsfi/Picture3-1.jpg 

why men cheat women cheat on men redirect
link click
website link wife cheated on me
affairs with married men women who love to cheat go
treatment of gonorrhea go picture of std
discount coupons for prescription drugs pensierounico.net walgreen pharmacy coupon
walgreens photo coupons codes marksarcade.net coupon codes walgreens photo
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic coupons generic bystolic alternative
bystolic coupons click generic bystolic alternative
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
cheap viagra online viagra for sale uk buy cheap viagra
concord matratzen concordia hannover concordia versicherung
aerius medikament aerius medikament aerius
niacin tablete movidafm.net niacin vitamin b3
tegretol smpc tegretol 100mg tegretol zdravilo
sildenafil teva 100 mg link sildenafil teva 100 mg
norfloxacin sandoz 400 mg truonggiang.net norfloxacin 400

History

- Từ 1977-2004: Bộ môn Cải tạo đất
- Từ 2004-2006: Phòng nghiên cứu Sử dụng đất
- Từ 2006 – đến nay: Bộ môn Sử dụng đất

Achievement

Thời kỳ trước năm 1999
- NC độc độ trong đất và biện pháp cải tạo đất phèn, mặn phía Bắc
- NC cải tạo đất feralít đỏ vàng thoái hóa và đất bazan thoái hóa (Tây Nguyên)
- NC kỹ thuật thâm canh cây công nghiệp và cây ăn quả
- NC đánh giá chất lượng đất và mức độ thích hợp cho cà phê, cam, dâu tằm, lúa ở Tây Nguyên, Nghệ An, Hòa Bình….
- NC tính chất vật lý đất - nước của đất trồng chè, dâu tằm, cà phê, cao su
Thời kỳ 2000 đến nay
- NC công nghệ chống xói mòn, bảo vệ đất dốc
- Quản lý cải tạo, quản lý dinh dưỡng, quản lý tổng hợp cây trồng trên các vùng sinh thái 
- NC cải tạo đất cát biển vùng bán khô hạn Nam Trung Bộ
- NC đánh giá chất lượng đất và đánh giá mức độ thích hợp cho cà phê, cam, lúa, ngô, cây dược liệu
- NC tác động của phế thải làng nghề, khu công nghiệp và thành phố đến môi trường đất nông nghiệp
- NC tái sử dụng nước thải cho hệ thống cây trồng có lúa ở phía Bắc