Units

Home

Bộ môn kinh tế Sử dụng đất

Introduction

BỘ MÔN KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN BÓN
Division of Economics for Fertilizer and Land use 
(Tel: 04.37522599/37523648; Email: nguyenvanga@vnn.vn)
 CHỨC NĂNG:
Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển bền vững và có hiệu quả về đất, phân bón, nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất, phân bón.
 TỔ CHỨC CÁN BỘ:
11 cán bộ, trong đó 6 Thạc Sỹ


read open
all wives cheat reasons wives cheat on their husbands dating a married man
how many guys cheat when women cheat infidelity in marriage
how to coupon at rite aid link walgreens prescription coupons
stride rite printable coupons scottmarlowe.com free prescription discount card
coupons for prescription medications click free discount prescription cards
cialis mode cialis mode cialis mode
voltaren végbélkúp open voltaren forte
zithromax saft read zithromax
sitagliptin phosphate msds gedave.ro sitagliptin phosphate msds
tegretol smpc pallanuoto.dinamicatorino.it tegretol zdravilo
vaniqa link vaniqa antes y despues
prednisolone arrow waltersgarage.com prednisolone zentiva 20 mg

History

 Thành lập theo quyết định Số 148 QĐ/TN-TCHC, ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hoá.

Achievement

1. Nghiên cứu hiện trạng kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến tiếp thu tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp của đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc.
2. Nghiên cứu phân bón chức năng, chuyên dùng cho cây trồng và phương pháp sử dụng thích hợp, đã tạo được:
- 2 loại phân sinh học SH và SHC, nguyên liệu chính là vỏ cà phê, than bùn và phế thải từ chế biến thuỷ sản.
- 5 phân bón chức năng: đậu quả (CNĐQ), tăng năng suất và chất lượng chè (CNC), cà phê chè (CNCPC), tăng năng suất giảm NO3 cho rau ăn lá, tăng hoa lưỡng tính/tổng số hoa điều (CNĐ).
- Nghiên cứu tạo chế được 3 bộ chế phẩm dinh dưỡng, trồng và quản lý dinh d¬ỡng cho cây cà chua, cây hoa đồng tiền, cây cải xanh trồng trên hệ thống thuỷ canh hoàn lưu.
3. Nghiên cứu trồng, quản lý dinh dưỡng cho phong lan, địa lan trên hệ thống thủy canh hoàn lưu.
4. Nghiên cứu tác động của các loại vermiculite đến việc cải tạo đất và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón.
5. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng mía đường huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An.
6. Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho thuốc Lào Tiên Lãng, nho Ninh Thuận, hạt dẻ Trùng Khánh.