Units

Home

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Introduction

PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ
DEPT. OF SCIENTIFIC MANAGEMENT & INTERNATIONAL COOPERATION

Tel: (04) 38389501/37523238; Fax: (04) 37523238; 
E-mail: khkh.tnnh@gmail.com; nisf@vnn.vn


 CHỨC NĂNG: 

Tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý thống nhất lĩnh vực khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong toàn Viện. 

NHIỆM VỤ:

• Xây dựng chiến lược, chương trình dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, năm năm và dài hạn về lĩnh vực đất, phân bón, môi trường đất, môi trường nông nghiệp, nông thôn. 
• Triển khai tư vấn, tổ chức thẩm định thuyết minh các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo phân cấp quản lý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Phối hợp với VAAS kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
• Tổ chức các hội nghị của Hội đồng Khoa học, hội nghị khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thảo khoa học.
• Tổng hợp kế hoạch Hợp tác quốc tế và đầu mối quản lý chương trình dự án Hợp tác quốc tế.
• Tổng hợp kế hoạch và tư vấn quản lý thiết bị, thông tin, xuất bản, triển lãm, thư viện. 
• Tổng hợp báo cáo về khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, đào tạo và các lĩnh vực liên quan.

 DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

• 01 PGS.TS
• 04 Thạc sỹ
• 03 Cử nhân
 
website click here married men cheat with men
girlfriend cheated on me while drunk should i cheat on my girlfriend has my girlfriend cheated on me
thyroxine bottle link flagyl 200mg
fluconazole 50mg click zithromax 250mg
coupons for prescription medications click free discount prescription cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
prijs viagra bij apotheek viagra pillen kruidvat erectiepillen zonder voorschrift bij apotheek
cheap viagra online viagra for sale uk buy cheap viagra
discount cialis daily cialis coupon discount coupons for cialis
cialis coupons printable link lilly cialis coupons
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
zithromax saft zithromax uk zithromax