Units

Home

Trung tâm nghiên cứu đất và phân bón và môi trường Tây nguyên

Introduction

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẤT, PHÂN BÓN & MÔI TRƯỜNG TÂY NGUYÊN
Research Center for Highland Soils, Fertilizers & Environment
Địa chỉ: Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Daklak
Điện thoại: 05003862278, 05003862107; FAX: 05003862107; 
Email: hocongtruc@gmail.com; congtuvn@gmail.vnn.vn

 CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đội ngũ cán bộ viên chức: 18
01 Tiến sỹ
04 Thạc sỹ 
03 Kỹ sư 
11 Trung cấp & Công nhân kỹ thuật
CHỨC NĂNG:

Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón & Môi trường Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về đất, phân bón & môi trường nông nghiệp, nông thôn để phát triển nông nghiệp bền vững cho hai vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.
 NHIỆM VỤ
1-Điều tra, nghiên cứu, đánh giá độ phì nhiêu và tài nguyên đất, xây dựng các loại bản đồ về đất và kế hoạch sử dụng đất đai cho vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.
2-Nghiên cứu sử dụng các loại phân bón, chất cải tạo đất và hệ thống canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.
3-Sản xuất, thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng phân bón & chế phẩm nông hóa.
4-Nghiên cứu môi trường đất vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ, phân tích và cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng, hiện trạng; dự báo diễn biến môi trường đất phục vụ cho việc xây dựng chủ trương chính sách, đề xuất các phương án và giải pháp xử lý.
5-Quan trắc môi trường đất vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.
6-Hợp tác quốc tế về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đất, phân bón & môi trường đất.
7-Đào tạo, tư vấn và hợp tác khoa học kỹ thuật với các tổ chức trong nước về lĩnh vực đất, phân bón & môi trường đất.
8-Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

website click here married men cheat with men
treatments of aids how is hiv/aids transmitted symptoms of hiv aids in men
all wives cheat reasons wives cheat on their husbands dating a married man
why do husbands cheat click why do husbands have affairs
naughty adult stories read adult teacher anal sex stories
prescription drug discount card site walgreens online
lasix blog.findahotel.co sumatriptan 100mg
viagra 2016 coupon gallaghermalpractice.com prescription drug discount cards
cheap viagra online viagra for sale uk buy cheap viagra
cialis coupon cialis coupon lilly cialis coupons 2015
cialis coupons printable link lilly cialis coupons
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
venlafaxine bluefish venlafaxine fk venlafaxine
vaniqa blog.rewardsrunner.com vaniqa antes y despues
prednisolone arrow waltersgarage.com prednisolone zentiva 20 mg

History

- Từ năm 1987-2005: Trạm Nghiên cứu Đất Tây Nguyên (QĐ số 278 NN-TCCB/QĐ ngày 21/09/1987).
- Từ năm 2005-2006: Trung tâm Nghiên cứu Đất Tây Nguyên (QĐ số 2349/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/09/2005).
- Từ năm 2006: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên (QĐ số 522/QĐ/KHNN-TCCB ngày 15/06/2006).

Achievement

 THÀNH TỰU CHÍNH 
- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp bảo vệ và ổn định độ phì nhiêu của đất bazan, đất dốc trên hệ thống các cây trồng ở Tây Nguyên. 
- Nghiên cứu và xác định vai trò của các yếu tố dinh dưỡng đối với một số loại cây trồng trên các loại đất ở Tây Nguyên. 
- Nghiên cứu và xác định hiệu lực của các loại phân bón, đề xuất lượng phân bón thích hợp, các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các loại phân bón đối với các loại cây trồng ở Tây Nguyên. 
- Nghiên cứu lập bản đồ phân hạng thích nghi đất đai để trồng cao su ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. 
- Nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai để phục vụ bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý cho một số địa phương ở các tỉnh Gia Lai và Dak Lak. 
- Xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về đất, phân bón ở các tỉnh Tây Nguyên.
THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
- 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (1998)
- 02 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT (1997, 2004)
- 01Bằng khen của Tổng Công ty cà phê Việt Nam (1997)

 - 01 Huân chương lao động Hạng 3 (2013)