Units

Home

Trung tâm nghiên cứu Đất và Phân bón vùng Trung Du

Introduction

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẤT VÀ PHÂN BÓN VÙNG TRUNG DU
Research Center for Midland Soils and Fertilizers
Địa chỉ: Xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Điện thoại: 0240.872 230, Fax: 0240.872 821, Email: ncdvpbhh@vnn.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đội ngũ cán bộ viên chức: 18
02 Thạc sỹ
12 Kỹ sư
01 Trung cấp
03 Công nhân kỹ thuật
. CHỨC NĂNG:
Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn và dài hạn về đất vùng trung du phía bắc, trọng tâm là đất bạc mầu.
 NHIỆM VỤ
1. Nghiên cứu cải thiện tính chất vật lý, hoá học và sinh học đất.
2. Xác định yếu tố hạn chế tới năng suất và nghiên cứu chế độ dinh dưỡng thích hợp cho cây trồng trên đất vùng trung du phía bắc.
3. Nghiên cứu hệ thống canh tác và xây dựng các qui trình kỹ thuật thâm canh hợp lý cho cây trồng phù hợp với vùng trung du phía bắc.
4. Tư vấn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học và các địa phương trong công tác khuyến nông để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.
5. Hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
6. Liên doanh, liên kết sản xuất phân bón, giống cây trồng có phẩm chất tốt phục vụ sản xuất nông nghiệp.
7. Tư vấn khoa học công nghệ và dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, đất đai, trụ sở làm việc, kinh phí được giao theo qui định của pháp luật.

 

how to cheat on your wife astrobix.com how to cheat on your wife
rite aid sales how to coupon at rite aid rite aid rewards card
lasix read sumatriptan 100mg
free viagra samples coupon go viagra discount coupons online
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic coupons generic bystolic alternative
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
voltaren végbélkúp open voltaren forte
venlafaxine bluefish venlafaxine fk venlafaxine
detrol la click detrola record player
tegretol smpc pallanuoto.dinamicatorino.it tegretol zdravilo
amoxilan amoxil 500 mg amoxilan 1000
prednisolone arrow prednisolone chien prednisolone zentiva 20 mg
prednisolone arrow waltersgarage.com prednisolone zentiva 20 mg

History

- Từ năm 1964 - 1966: Trại Nhân giống Cây phân xanh Trung ương, Vụ Trồng trọt
- Từ năm 1966 - 1971: Trạm Thực nghiệm Cải tạo Đất Bạc màu Hà Bắc, Vụ Quản lý Đất
- Từ năm 1971 - 2006: Trạm Thực nghiệm Cải tạo Đất Bạc màu Hà Bắc, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
- Từ năm 2006: Trung tâm Nghiên cứu Đất và Phân bón Vùng Trung Du, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá

Achievement

 THÀNH TỰU CHÍNH
- Thí nghiệm cải tạo lý hóa tính, nâng cao độ phì nhiêu đất bạc màu 
- Phát động phong trào cải tạo đất, san lấp đồng ruộng; tăng cường sử dụng phân hữu cơ bổ sung cho đất, dùng cây họ đậu để cải tạo đất
- Chỉ đạo kỹ thuật xây dựng các quy trình tổng hợp về phân bón, các cơ cấu cây trồng có hiệu quả.
- Hướng dẫn người dân phân bón đa lượng và sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao
- Thí nghiệm phân bón cho các cơ cấu cây trồng, các công thức luân canh. (Ảnh minh họa) 
- Quản lý dinh dưỡng cho cây trồng (lúa, ngô). (Ảnh minh họa) 
- NC về hiệu quả phân bón và vùi phụ phẩm nông nghiệp tạo nền thâm canh tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản trên đất bạc màu. (Ảnh minh họa)
- Xây dựng mô hình so sánh hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính trên đất bạc màu. (Ảnh minh họa)
- NC chuyển đổi cơ cấu cây trồng 3-4 vụ cho hiệu quả cao bằng các công thức luân canh cây trồng mới. (Ảnh minh họa)
 THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
- 01 Huân chương lao động Hạng Nhì của Nhà nước Lào (2012)
- 01 Huân chương Lao động Hạng ba (1980)
- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1999)
- 01 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT (2003)
- 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2005)
- 01 Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (2003)