Products

Home

Product details

Fertilizer EFS-05

Developed and produced by Research Center for Southern Soils, Fertilizers & Environment

ông dụng:

Cải thiện độ pH  của đất trồng, tạo môi trường tốt cho rễ cây phát triển

Hạ phèn cấp kỳ, chống ngộ độc hữu cơ, tránh hiện tượng đen rễ; Trung hòa và giải độc cho đất trồng, giúp tăng sức khỏe cho đất trồng; Cung cấp 3 nguyên tố dinh dưỡng trung lượng thiết yếu (Ca, Mg, Si); Nâng cao hiệu quả của tất cả các loại phân bón khác; Tăng năng suất, chất lượng: tiêu, cà phê, thanh long và các loại cây ăn trái, các loại rau, bắp, đậu và lúa.